• slider image 138
  • slider image 139
  • slider image 140
:::

List Photos

List Photos

:::

成語隨時背

ㄕㄣ ˋ ㄒㄧㄠ    ㄔㄣ ˊ ㄕㄤ ˋ
喧譁嘈雜,塵沙飛揚,原指軍隊作戰前的準備情況。後用「甚囂塵上」形容傳聞四起,議論紛紛;或指極為猖狂、囂張。
more...

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站快速連結


IT 專區