• slider image 138
  • slider image 139
  • slider image 140
:::
臺南市 OpenID 登入 login icon
臺南市 OpenID 登入
:::
:::

教師專區

******教師專業****** ******語文工具****** ******學習資源****** ******雙語(英語)資源****** ******校訂課程****** ******課程評鑑****** ---------

成語隨時背

ㄒㄩㄝ ˋ ㄗㄨ ˊ ˋ ㄌㄩ ˇ
削短腳趾來配合鞋子的大小。形容勉強求合,生搬硬套,而不顧及實際狀況。

萌典查詢